Przetarg na wykonawców robót budowlanych
 
 
Procedurę wszczęto 18 lutego 2010 r., publikacją wstępnego ogłoszenia informacyjnego o zamówieniu publicznym na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudowę SUW w ramach Projektu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
22 czerwca 2010 – ogłoszono przetarg ograniczony na roboty budowlane (szacunkowa wartość: ok. 105 mln. zł. netto);
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upłynął 27 lipca 2010 roku. 18 potencjalnych wykonawców złożyło łącznie 41 wniosków, z których każdy wymagał wyjaśnień lub uzupełnień.  Termin wnoszenia uzupełnień/wyjaśnień upłynął 20 września 2010 i ostatecznie zakwalifikowało się 26 wniosków.
 
15 października 2010 r. opracowano listy rankingowe wykonawców na roboty budowlane:
Zadanie 1. Michalin Wschodni
 
LP Nr wniosku Nazwa (firma) i
adres wykonawcy
Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3 Warunek 4 Zbiorcza ocena Pozycja po ocenie
Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu i zaproszeni do składania ofert
1 1 Konsorcjum: Lider - MOSTOSTAL Warszawa SA; ul. Konstruktorska 11 A,  02-673 Warszawa, 
Partner – Acciona Infraestructuras S.A., Avenida de Europa 18 Parque, Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
 
spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
spełnia
 
100
 
1
2 3 Konsorcjum: Lider –MOLEWSKI Sp. z o.o.; ul. Kaliska 11,87-860 Chodecz
Partner – PROFITECT Sp. z o.o.
ul. Lutomierska 8, 98-100 Łask
Partner – Firma Projektowo-Budowlana PROTEK Zakład Instalacji Sanitarnych  Piotr Kłosiński,
ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz
Partner – P.I.-R. Rem Wil Sp. z o.o.
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
 
spełnia
 
 spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
100
 
1
3 4 Bilfinger Berger Budownictwo  SA
ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
100
 
1
4 10 Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9,
01-518 Warszawa
 
Spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
100
 
1
5 9 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
POL-AQUA S.A.
ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno
 
spełnia
 
 spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
67
 
2
Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu ale nie zaproszeni do składania ofert
6 13
 
Energopol-Południe S.A.
ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec
 
spełnia
 
 Spełnia
 
Spełnia
 
 Spełnia
 
44
 
3
7 7 Konsorcjum: Lider- Mrozek Sp. z o.o.
ul. Ustrzycka 8, 02-141 Warszawa,
Partner- PBI STOK Jerzy Stocki Sp. j.
ul. Warszawska 39 A, 05-400 Otwock
Partner- STD Nasiłowski, ul. Poniatowskiego 63 h, 05-220 Zielonka
 
spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
spełnia
 
24
 
4
8 14 Energotechnika Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 25, 04-247 Warszawa
 
spełnia
 
spełnia
 
 
spełnia
 
spełnia
 
11
 
5
Wykonawcy wykluczeni z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu
9 12 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych INŻYNIERIA Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 9, 09-100 Płońsk
 
spełnia
 
spełnia
 
nie spełnia
 
spełnia
 
-
 
-
 
 
Zadanie 2. Jarosław Południowy i Rycice
LP Nr wniosku Nazwa (firma) i
adres wykonawcy
Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3 Warunek 4 Zbiorcza ocena Pozycja po ocenie
Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu i zaproszeni do składania ofert
1 1 Konsorcjum: Lider - MOSTOSTAL Warszawa SA; ul. Konstruktorska 11 A 
02-673 Warszawa 
Partner – Acciona Infraestructuras S.A., Avenida de Europa 18 Parque, Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
 
spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
spełnia
 
100
 
1
2 4
 
Bilfinger Berger Budownictwo  SA
ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa
spełnia spełnia spełnia spełnia 100 1
3 10 Skanska SA; ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa  
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
100
 
1
4 9 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
POL-AQUA SA; ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno
 
spełnia
 
 spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
67
 
2
5 18 Konsorcjum: Lider- WODROL-PRUSZKÓW  SA; ul. St. Bryły 10, 05-800 Pruszków
Partner- ISSO 1  Sp. z o.o.
ul. Jugosłowiańska 10/62, 03-984 Warszawa
spełnia spełnia spełnia spełnia  
 
32
 
 
3
Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu ale nie zaproszeni do składania ofert
6 7 Konsorcjum: Lider- Mrozek Sp. z o.o.
ul. Ustrzycka 8, 02-141 Warszawa
Partner- PBI STOK Jerzy Stocki Sp. j.
ul. Warszawska 39 A, 05-400 Otwock
Partner- STD Nasiłowski; ul. Poniatowskiego 63 h, 05-220 Zielonka
 
spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
spełnia
 
24
 
4
Wykonawcy wykluczeni z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu
7 3 Konsorcjum: Lider –MOLEWSKI Sp. z o.o.; ul. Kaliska 11,87-860 Chodecz
Partner – PROFITECT Sp. z o.o.
ul. Lutomierska 8, 98-100 Łask
Partner – Firma Projektowo-Budowlana PROTEK Zakład Instalacji Sanitarnych  Piotr Kłosiński
ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz
Partner – P.I.-R. Rem Wil Sp. z o.o.
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
 
spełnia
 
nie spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
-
 
-
 
  
Zadanie 3. Dębinka
LP Nr wniosku Nazwa (firma) i
adres wykonawcy
Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3 Warunek 4 Zbiorcza ocena Pozycja po ocenie
Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu i zaproszeni do składania ofert
1 1 Konsorcjum: Lider - MOSTOSTAL Warszawa SA; ul. Konstruktorska 11 A,  02-673 Warszawa 
Partner – Acciona Infraestructuras S.A., Avenida de Europa 18 Parque, Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
 
spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
spełnia
 
100
 
1
2 2 Konsorcjum: Lider -IDS-BUD Sp. z o.o.; ul. Bielawki 7, 87-500 Rypin
Partner – Funam Sp. z o.o.
ul. Mokronosa 2, 52-407 Wrocław
Partner – Sack Invent Poland Sp. z o.o.
ul. Buska 24, 02-924 Warszawa
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
100
 
1
3 3 Konsorcjum: Lider –MOLEWSKI Sp. z o.o. ; ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz
Partner – PROFITECT Sp. z o.o.
ul. Lutomierska 8, 98-100 Łask
Partner – Firma Projektowo-Budowlana PROTEK; Zakład Instalacji Sanitarnych  Piotr Kłosiński; ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz; Partner – P.I.-R. Rem Wil Sp. z o.o.
ul. Toruńska 222,  87-805 Włocławek
 
spełnia
 
 spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
100
 
1
4 5 Konsorcjum: Lider -Bilfinger Berger Budownictwo SA ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa;
Partner – RAW-BUD Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 39, 85-137 Bydgoszcz
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
100
 
1
5 8 AKWEDUKT Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
100
 
1
6 10 Skanska SA; ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa  
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
100
 
1
Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu ale nie zaproszeni do składania ofert
7 17 ABM SOLID SA
ul. Bartla 3, 33-100 Tarnów
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
74
 
2
8 9 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
POL-AQUA SA; ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno
 
spełnia
 
 spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
67
 
3
9 11 INSTALBUD Sp. z o.o.; ul. Boya-Żeleńskiego 6 A, 35-105 Rzeszów  
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
56
 
4
10 6 PROCHEM SA; ul. Powązkowska 44 C, 01-797 Warszawa  
spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
spełnia
 
51
 
5
11 13
 
Energopol-Południe SA
ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec
 
spełnia
 
 spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
44
 
6
Wykonawcy wykluczeni z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu
12 12 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych INŻYNIERIA Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 9, 09-100 Płońsk
 
spełnia
 
spełnia
 
nie spełnia
 
spełnia
 
-
 
-
 
 
Zadanie 4. Emilianów i Kolonia Błota
LP Nr wniosku Nazwa (firma) i
adres wykonawcy
Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3 Warunek 4 Zbiorcza ocena Pozycja po ocenie
Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu i zaproszeni do składania ofert
1 1 Konsorcjum: Lider - MOSTOSTAL Warszawa SA; ul. Konstruktorska 11 A,  02-673 Warszawa 
Partner – Acciona Infraestructuras SA, Avenida de Europa 18 Parque, Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
 
 
spełnia
 
 
spełnia
 
 
spełnia
 
 
spełnia
 
 
100
 
 
1
2 3 Konsorcjum: Lider –MOLEWSKI Sp. z o.o.; ul. Kaliska 11,87-860 Chodecz
Partner – PROFITECT Sp. z o.o.
ul. Lutomierska 8, 98-100 Łask
Partner – Firma Projektowo-Budowlana PROTEK Zakład Instalacji Sanitarnych  Piotr Kłosiński
ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz
Partner – P.I.-R. Rem Wil Sp. z o.o.
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
 
spełnia
 
nie spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
100
 
1
3 4 Bilfinger Berger Budownictwo  SA
ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa
spełnia spełnia spełnia spełnia 100 1
4 8 AKWEDUKT Sp. z o.o.,
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce
 
spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
spełnia
 
100
 
1
5 10 Skanska SA
ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
100
 
1
Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu ale nie zaproszeni do składania ofert
6 17 ABM SOLID SA
ul. Bartla 3, 33-100 Tarnów
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
74
 
2
7 9 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
POL-AQUA SA
ul. Dworska 1, 05-500 Piaseczno
 
spełnia
 
 spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
67
 
3
8 11 INSTALBUD Sp. z o.o.
ul. Boya-Żeleńskiego 6 A, 35-105 Rzeszów
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
56
 
4
 
  
Zadanie 5. Modernizacja SUW
LP Nr wniosku Nazwa (firma) i
adres wykonawcy
Warunek 1 Warunek 2 Warunek 3 Warunek 4 Zbiorcza ocena Pozycja po ocenie
Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu i zaproszeni do składania ofert
1 15 KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne
Sp. z o.o.
ul. Żurawia 45, 00-680 Warszawa
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
spełnia
 
3
 
1
2 2 Konsorcjum: Lider -IDS-BUD Sp. z o.o.
ul. Bielawki 7 87-500 Rypin
Partner – Funam Sp. z o.o.
ul. Mokronosa 2, 52-407 Wrocław
Partner – Sack Invent Poland Sp. z o.o.
ul. Buska 24 02-924 Warszawa
 
spełnia
 
 spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
2
 
2
3 1 Konsorcjum: Lider - MOSTOSTAL Warszawa SA
ul. Konstruktorska 11 A,  02-673 Warszawa, 
Partner – Acciona Infraestructuras SA, Avenida de Europa 18 Parque, Empresarial la Moraleja 28108 Alcobendas, Madryt, Hiszpania
 
spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
spełnia
 
1
 
3
4 18 Konsorcjum: Lider- WODROL-PRUSZKÓW  SA
ul. St. Bryły 10, 05-800 Pruszków,
Partner- ISSO 1  Sp. z o.o.
ul. Jugosłowiańska 10/62, 03-984 Warszawa
 
spełnia
 
 spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
1
 
3
5 16 Konsorcjum: Lider- Przedsiębiorstwo Budownictwa
i Instalacji ABT Sp. z o.o.
ul. Bór 143/157, 42-200 Częstochowa,
Partner- AKWEDUKT Sp. z o.o.
ul. Sandomierska 105, 25-324 Kielce
 
spełnia
 
spełnia
 
 spełnia
 
spełnia
 
0
 
4
 
29 października 2010 r. wysłano zaproszenia do wykonawców zakwalifikowanych do złożenia oferty cenowej na roboty budowlane.
21 grudnia 2010 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych przez wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane w Projekcie.
Postępowanie z uwagi na znaczną wartość, podlegało  kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych – wynik kontroli: brak naruszeń.
W pierwszym kwartale 2011 r. nastąpiło podpisanie umów z wykonawcami.

Gościmy

Aktualnie 1 gość online

Najnowszy biuletyn