Fundusz Spójności to pomoc finansowa dla państw członkowskich UE, wspierająca duże inwestycje infrastrukturalne, przede wszystkim w zakresie ochrony środowiska i transportu. Dzięki uczestnictwu we wspólnotowej polityce spójności Polska otrzymała szansę na zmniejszenie dystansu rozwojowego, jaki dzieli nasz kraj od innych państw członkowskich UE. Od daty akcesji Polska stała się jednym z największych beneficjentów środków  z Funduszu Spójności spośród krajów członkowskich.
Współfinansowanie z Funduszu Spójności mogą uzyskać m.in. inwestycje z takich dziedzin jak:
  • poprawa jakości wód powierzchniowych,
  • polepszenie jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia,
  • racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
  • poprawa jakości powietrza.
Oficjalna strona Funduszy Europejskich z zakresu Infrastruktura i Środowisko: www.poiis.gov.pl


Fundusz Spójności w latach 2004-2006
Fundusz Spójności po 2006 rokuInstytucją Zarządzającą odpowiedzialną za ogólne zarządzanie i koordynację działań związanych z POIiŚ jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl
Instytucją Pośredniczącą dla projektu jest Minister właściwy do spraw środowiska www.mos.gov.pl
Instytucją Wdrażającą dla Projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.wfosigw.pl

Inne ważne linki:
Komisja Europejska www.ec.europa.eu
Ministerstwo Finansów – Instytucja Płatnicza www.mf.gov.pl
Fundusze Europejskie www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Fundusz Spójności www.funduszspojnosci.gov.pl

Gościmy

Aktualnie 1 gość online

Najnowszy biuletyn

Sonda

Skąd o nas wiesz?