W dniu 13 kwietnia ruszyły roboty budowlane w ramach Projektu - budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Szerokiej. Pierwsze prace rozpoczęły się pod okiem Pana M. Banaszka Z-cy Burmistrza, Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), Pani M. Czerbniak Z-cy Pełnomocnika, Kierownika JRP oraz inżynierów - pracowników JRP.
Budowa tego odcinka wchodzi w zakres Zadania 4 Projektu, a Wykonawcą jest firma Skanska S.A. Roboty realizowane są pod nadzorem kierownika budowy, a także inspektora nadzoru. Opiekunem Zadania 4 z ramienia JRP jest Pani U. Lisowska.
 
Ze względu na rozpoczęcie robót budowlanych, apelujemy do Mieszkańców o uważną jazdę na terenie Józefowa.

Każdy odcinek drogi, gdzie trwają aktualnie prace będzie oznaczony, a prace zostały zaplanowane tak, aby było jak najmniej utrudnień komunikacyjnych.
  Nowy Prezes Hydrosfery Józefów Sp. z o.o. - operatora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
 
W dniu 15 marca 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki Hydrosfera Józefów Sp. z o.o., na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powołała Pana Stanisława Zdanowicza.
 

Więcej…

W dniu 3 marca 2011 r. został podpisany ostatni Kontrakt na roboty budowlane z firmą WODROL Pruszków S.A. działającą w konsorcjum z firmą ISSO 1 Sp. z o.o. na realizację:

Zadania 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Jarosławia Północnego i Rycic.
Łączna wartość umowy to: 16 662 564,00 zł (brutto z 23% VAT).
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w miesiącu lutym 2011 roku, przeprowadził kontrolę przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla Zadania 2 w ramach Projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”.

Wynik kontroli:        BRAK NARUSZEŃ

Pozytywny dla Miasta wynik kontroli pozwala na podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania 2 z firmą Wodrol - Pruszków S.A. (działającą w konsorcjum z firmą ISSO 1 Sp. z o.o.), co nastąpi w najbliższych dniach.
W dniu 22 lutego 2011 roku, zawarto kolejny Kontrakt na roboty budowlane,
z firmą Krevox na realizację:

Zadania 5. Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody.

Łączna wartość umowy to: 10 425 360,31 zł (brutto z 23% VAT)

Więcej…

Pierwsze umowy na roboty budowlane w ramach Proejktu „Rozbudowa sieci wowodiciągowej i kanalizacji sanitarnej na teenie Józefowa” podpisane!

W dniu 17 lutego 2011 roku podpisano pierwsze kontrakty na roboty budowlane z firmą Skanska S.A. W wyniku przeprowadzonego przetargu firma Skanska realizować będzie następujące zadania:

Więcej…

Gościmy

Aktualnie 2 gości online

Galerie

Please wait while JT SlideShow is loading images...
JozefowJozefowJozefowJozefowJozefowJozefowJozefow
Licznik dotacji:  60 153 514, 73 PLN
Licznik osób podłączonych:
sieć wodociągowa: 6 540 osób
sieć kanalizacyjna: 9 941 osób

Najnowszy biuletyn