Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w dniach od 21 stycznia do 10 lutego 2011 roku, przeprowadził kontrolę przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”.

Więcej…

W wyniku odwołania się firmy Wodrol - Pruszków S.A. (działającej w konsorcjum z firmą ISSO 1 Sp. z o.o.) od wyboru najkorzystniejszej oferty w Zadaniu 2 do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), Izba ta unieważniała wybór oferty w Zadaniu 2 dokonany w dniu 10.01.2011 i nakazała powtórzenie tej czynności. W efekcie powyższego w dniu 10.02.2011 r. Burmistrz Miasta Józefowa StanisławKruszewski ogłosił  wybór najkorzystniejszej ofertyw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla Projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” dla Zadania 2 - wybrano ofertę konsorcjum ww. firm.
Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie. UWAGA! Dla pierwszych 100 osób, które wypełnią i przekażą ankietę przygotowaliśmy NAGRODĘ gadżety promocyjne (do wyboru: torba, długopis, smycz lub opaska odblaskowa) do odebrania w siedzibie Jednostki Realizującej Projekt przy ul. Sosnowej 17C w Józefowie. Aby pobrać ankietę Kliknij TUTAJ
W dniu 10 stycznia  Burmistrz Miasta Józefowa Stanisław Kruszewski ogłosił  wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane dla Projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”. Wyniki dla poszczególnych Zadań Projektu są następujące:
Zadanie nr 1,2,3,4 – wybrano ofertę firmy SKANSKA S.A.
Zadanie nr 5 – wybrano ofertę firmy KREVOX Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o.
Podpisanie umów z wykonawcami nastąpi po uprzedniej kontroli postępowania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Szczegółowe informacje: http://www.jozefow.pl/WWW/UM/ZP/O/20/wo1020.pdf
W dniu 21 grudnia 2010 r. w Sali Rady Miasta Józefowa odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zaówienia publicznego na Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa: Zadanie 1, 2, 3, 4 i 5 w ramach Projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu ograniczonego i w tym etapie mogli uczestniczyć wykonawcy zaproszeni do składania ofert.  Wpłynęły łącznie 22 oferty na wszystkie Zadania objęte Projektem. W chwili obecnej oferty są oceniane i umowa z wykonawcą zostanie podpisana najprawdopodobniej w drugiej połowie stycznia 2011 r. po uprzedniej kontroli postępowania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzymy spokoju, rodzinnego ciepła oraz wzajemnej życzliwości. W pogodnym grudniowym nastroju wejdźmy w Nowy 2011 Rok.  
 
Burmistrz
Miasta Józefowa
Stanisław Kruszewski
 
Przewodnicząca
Rady Miasta Józefowa
Marianna Jakubowska
 
Boże Narodzenie 2010 r.
W dniach 4, 5, 8 oraz 9 listopada miały miejsce spotkania, których przedmiotem było przedstawienieaktualnego stanu wdrażania Projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Więcej…

Gościmy

Aktualnie 1 gość online

Galerie

Please wait while JT SlideShow is loading images...
JozefowJozefowJozefowJozefowJozefowJozefowJozefow
Licznik dotacji:  60 153 514, 73 PLN
Licznik osób podłączonych:
sieć wodociągowa: 6 540 osób
sieć kanalizacyjna: 9 941 osób

Najnowszy biuletyn